Pracovní úrazy v kancelářích

Zdá se to až neuvěřitelné, ale i zaměstnanci, kteří vykonávají tzv. administrativní činnost – zejména pracují s počítačem, můžou utrpět pracovní úraz. Ve většině případů nejde o nic vážného, ale v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je potřeba i tyto úrazy zaznamenat do knihy úrazů, popř. provést šetření.

Nedávno byl řešen pracovní úraz jednoho zaměstnance, jehož převážná část pracovní náplně je programování. Tento zaměstnanec seděl u svého počítače, když najednou, z ničeho nic, mu na hlavu spadnul mikrofon i s podstavcem, který byl umístěn na poličce nad pracovním stolem. Zaměstnanec následkem toho spadnul ze židle, zranil se na zádech, při pádu se ještě navíc uhodil do hlavy a kromě zraněných zad měl i otřes mozku...

Jelikož je zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu, a to za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nezbylo zaměstnavateli nic jiného než tento pracovní úraz vyřešit a přijmout opatření proti opakování pracovního úrazu.

Pád mikrofonu z poličky byl dán jeho špatným uložením – zaměstnanec – bohužel se nepodařilo zjistit který, pravděpodobně mikrofon ledabyle položil na poličku a nepřesvědčil se, že je správně zajištěn a nemůže spadnout. Zaměstnavatel tuto událost uzavřel s tím, že poškozený zaměstnance neporušil žádný předpis ani normu v oblasti BOZP, všechny ostatní zaměstnance seznámil s průběhem úrazového děje a důrazně je upozornil na správné odkládání materiálů do poliček a regálů.

Další, velmi časté pracovní úrazy v kancelářích, se týkají zakopnutí, uklouznutí nebo pádu. Zvlášť u žen, které nosí vysoké podpatky, je riziko pádu mnohem vyšší. Již nejednou jsme řešili pracovní úrazy typu, že zaměstnanec za chůze telefonoval, nevěnoval patřičnou pozornost chodbě/komunikaci/pracovišti, zakopnul/praštil se o roh stolu/spadnul ze schodů atd. a úraz byl na světě.

Někdy si ovšem za pracovní úraz v kanceláři můžou zaměstnanci vyloženě sami. Nepořádek na pracovišti, otevřené zásuvky stolu, spousta šanonů a krabic v uličkách nebo vedle stolu, prodlužovací šňůry natažené přes půl kanceláře – v lepším případě položené na zemi, v horším případě visící 20 cm nad zemí – to je jen pár příkladů, jak si zaměstnanec může lehce ublížit. Praští se o otevřenou zásuvku, zakopne o hromadu krabic nebo kabel, uklouzne na upadnuté propisce atd. Úrazů je velká spousta a zaměstnavatel pak má v rámci zajištění BOZP pořádně těžkou hlavu, jak se s daným úrazem vypořádat a zda někoho krátit/nekrátit na odškodném za porušení předpisů v oblasti BOZP.

Neméně časté je pak říznutí o papír, přivření ruky/prstu do šuplíku, popálení o horký nápoj/vodu, srážka s jiným kolegou, naražení do skla, píchnutí se o kružítko/ostrý hrot atd.

Úrazy spojené se skartovačkami také nejsou žádnou výjimkou. Jeden příklad za všechny – do skartovačky je nejlepší vkládat papíry ke skartaci po jednom nebo maximálně v takovém množství, které je uvedeno v návodu výrobce. Bohužel, jak už to bývá, zaměstnanci spěchají a mnohdy se snaží do skartovačky „nacpat“ co nejvíce papírů najednou. To se stalo i jedné zaměstnankyni. Do vstupní štěrbiny dala více papíru, než je zdrávo, a následkem toho došlo k zahlcení skartovacího stroje. Papíry nešly žádným způsobem vyndat. Zaměstnankyně si tedy na pomoc vzala nůžky na manikúru a snažila se papíry postrčit směrem do skartovačky. To se sice povedlo, ale jelikož zaměstnankyně předtím skartovačku nevypla, tak ta se po uvolnění papíru rozjela a následně do skartovací štěrbiny zajely i nůžky. Bohužel zaměstnankyně nestihla včas vyndat prsty z nůžek a jak zajely nůžky dovnitř, vtáhly tam i prsty a zaměstnankyni skartovačka „osekala“ bříška prstů.

 

Tady v tomto případě je jednoznačně vina na straně zaměstnankyně, neboť za prvé nedodržela návod výrobce a papírů do skartovačky dala více než měla, a za druhé – nůžky v žádném případě do skartovačky nepatří!!!

 

Naštěstí se nejednalo o pracovní úraz s pracovní neschopností, zaměstnankyně dál chodila do práce, ale hojení prstů bylo poněkud bolestivější…

 

Jak je vidět, úrazy v kancelářích se stávají a není jich zrovna málo. Proto v žádném případě nepodceňujte bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci v administrativních budovách!

 

Obrázek 1 - Lékárnička musí být na všech pracovištích - tedy i v administrativních budovách.

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2022

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště ...

15.12.2021

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (vět...

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...