Ochrana nohou při používání manipulačních vozíků

Ochrana nohou při používání manipulačních vozíků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) je nezbytnou součástí pracovních povinností všech zaměstnavatelů. Bohužel mnohdy se setkají s nepochopením svých zaměstnanců, kteří s jejich rozhodnutím nesouhlasí a je jim proti srsti. Konkrétním příkladem je používání ochranné obuvi při manipulaci s manipulačními vozíky – ručně vedenými, klecemi, paletovými vozíky apod.

Zaměstnanci, kteří tuto manipulační techniku používají téměř po celou pracovní dobu, s ochrannou obuví většinou problém nemají. Zaměstnavatel jim obuv poskytl a oni ji používají. Problém mají ale zejména ti zaměstnanci, kteří manipulační techniku používají pouze nárazově – tzn. pokud jim přijede zboží dvakrát nebo třikrát týdně, či potřebují přemístit nějaký materiál o několik metrů. Je tedy opravdu nutné pracovní obuv používat? 

Aby byla zajištěna bezpečnost práce BOZP, je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.

Při používání manipulační techniky hrozí hned několik rizik:

Rizika a nebezpečí

Opatření

OOPP

Pohmoždění dolních končetin a/nebo trupu následkem vysmeknutí a/nebo naražení ojí ručně vedeného manipulačního vozíku

Dodržovat interní pokyny a pravidla vydaná zaměstnavatelem; Pracovat se zvýšenou opatrností a pozorností

 

Pohmoždění dolních končetin následkem najetí ručně vedeného manipulačního vozíku

Pracovat se zvýšenou opatrností a pozorností;

Pracovní obuv - uzavřená

Zakopnutí/naražení o vozík; přepadnutí přes vozík

Kolem vozíku se pohybovat se zvýšenou opatrností; dostatečný prostor kolem vozíku; vozíky ukládat na určené místo; na pracovišti udržovat pořádek

Pracovní obuv - uzavřená

Naražení do vozíku z důvodu jeho náhlého zastavení

Na pracovišti mít rovné podlahy, bez výmolů a nerovností, kontrolovat stav koleček

 

Tento zaměstnavatel vyhodnotil, že zaměstnanci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky – pracovní obuv. Riziko úrazu je zde totiž vysoké a není možné používat otevřenou obuv. Navíc v tomto případě lze vycházet i z nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, kdy skladování je příklad činností, při nichž může být příslušný typ OOPP nutný. V tomto případě se může jednat například o obuv s bezpečnostní nebo ochrannou špičkou.

Dalším důvodem je fakt, že zaměstnavatel musí zaměstnance prokazatelně seznámit s návodem k použití, ve kterém bývá uvedena mimo jiné informace týkající se ochranných prostředků – jako např. věta z návodu výrobce paletového vozíku: Obsluha musí mít při používání ručního paletového vozíku oblečen pracovní oděv, bezpečnostní obuv a rukavice.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že aby byla dodržena bezpečnost práce (BOZP) při používání manipulačních prostředků, i v omezeném čase pracovní doby, je potřeba používat vhodnou pracovní obuv – to vyplývá zejména z vyhodnocení rizik a požadavků návodu výrobce. Zaměstnavatel tím chrání nejen zaměstnance, ale i případné finanční dopady a postihy ze strany oblastního inspektorátu práce. Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, a to na základě vyhodnocení rizik. Z praxe víme, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci se při používání manipulačních prostředků nemůže podceňovat. Najetí paletovým vozíkem na nohu může znamenat i několikatýdenní pracovní neschopnost.

Samozřejmě existuje možnost, že pokud se na pracovišti provádí „jednoduchá činnost“, kdy není potřeba používat pracovní obuv, může zaměstnavatel povolit používání běžné obuvi, ale při činnosti s manipulačními prostředky se zaměstnanci budou muset přezout a pracovní obuv používat. Pokud totiž zaměstnavatel zaměstnancům prokazatelně předá pracovní obuv, jsou zaměstnanci povinni ji používat pro činnost, pro kterou jsou určeny. Pokud ji nebudou mít a stane se pracovní úraz, může to zaměstnavatel považovat za porušení pracovních povinností a v takovém to případě bude zaměstnanec krácen na odškodném za pracovní úraz.

Ochrana nohou při používání manipulačních vozíků

Obrázek 1 - Paletový vozík bývá zdrojem mnoha úrazů spojených především s dolními končetinami

  

  

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

14.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

14.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...

15.01.2024

Zvířata na pracovišti z pohledu BOZP

Většina firem v dnešní době nabízí svým zaměstnancům benefity. Ať už se jedná o týden dovolené navíc, home office, příspěvek na dopravu, stravování, penzijní pojištění, služební auto, zvýhodněné tarify mobilních operátorů apod. Jedná se o benefity, které většina ...