Jak na úrazy 2

Jak na úrazy 2

V minulém článku jsme si připomněli, co může být příčinou úrazu a kam zaslat Záznam o úrazu. Dnes si popíšeme opatření k zabránění opakování úrazu.

Neexistuje žádné zcela bezpečné pracoviště. Rizika lze identifikovat, minimalizovat a pouze některá odstranit. Všechna odstranit nelze. Rizika spojená s jakoukoliv činností mohou vést k úrazu. Každý úraz rozšiřuje zkušenosti, které je třeba využít. Musíme přijmout organizační a technická opatření, kterými pokud možno zabráníme opakování úrazu nebo zvýšíme pravděpodobnost jeho neopakování se. Mezi organizační opatření patří např. seznámení všech zaměstnanců s úrazovým dějem, příčinami a důsledky úrazu. Dalšími organizačními opatřeními je opětovné proškolení zaměstnanců, a to jak z pracovních a technologických postupů, tak z rizik s nimi souvisejících a ochranou před jejich působením. Technická opatření mají tu výhodu, že zpravidla ochraňují všechny zaměstnance a patří do tzv. kolektivní ochrany. Většinou se jedná o zábrany, zábradlí, kryty a další ochranné prvky. Stejně významným opatřením se může stát používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), vyžadované a kontrolované vedoucími zaměstnanci. Tato individuální ochrana chrání vždy pouze jednotlivce.

Navržená a realizovaná opatření musí být popsána v dokumentaci související s úrazem, ale hlavně musí být zavedena do praxe, aby mohla ochránit zdraví zaměstnanců.

V autoservisech se stává mnoho úrazů nedodržením vhodného technologického postupu, nepoužitím vhodného nářadí nebo stroje. Velmi často narážíme na neochotu používat OOPP a další ochranná zařízení, kterými jsou například stojny pod zvednuté vozidlo. Všichni si musíme uvědomit, že ochrana před úrazy je dobrá investice, která se vždy každému vyplatí.

Autor: Josef Bača, specialista EHS, civop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

01.06.2024

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného...

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o ...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...