Jak na úrazy 2

Jak na úrazy 2

V minulém článku jsme si připomněli, co může být příčinou úrazu a kam zaslat Záznam o úrazu. Dnes si popíšeme opatření k zabránění opakování úrazu.

Neexistuje žádné zcela bezpečné pracoviště. Rizika lze identifikovat, minimalizovat a pouze některá odstranit. Všechna odstranit nelze. Rizika spojená s jakoukoliv činností mohou vést k úrazu. Každý úraz rozšiřuje zkušenosti, které je třeba využít. Musíme přijmout organizační a technická opatření, kterými pokud možno zabráníme opakování úrazu nebo zvýšíme pravděpodobnost jeho neopakování se. Mezi organizační opatření patří např. seznámení všech zaměstnanců s úrazovým dějem, příčinami a důsledky úrazu. Dalšími organizačními opatřeními je opětovné proškolení zaměstnanců, a to jak z pracovních a technologických postupů, tak z rizik s nimi souvisejících a ochranou před jejich působením. Technická opatření mají tu výhodu, že zpravidla ochraňují všechny zaměstnance a patří do tzv. kolektivní ochrany. Většinou se jedná o zábrany, zábradlí, kryty a další ochranné prvky. Stejně významným opatřením se může stát používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), vyžadované a kontrolované vedoucími zaměstnanci. Tato individuální ochrana chrání vždy pouze jednotlivce.

Navržená a realizovaná opatření musí být popsána v dokumentaci související s úrazem, ale hlavně musí být zavedena do praxe, aby mohla ochránit zdraví zaměstnanců.

V autoservisech se stává mnoho úrazů nedodržením vhodného technologického postupu, nepoužitím vhodného nářadí nebo stroje. Velmi často narážíme na neochotu používat OOPP a další ochranná zařízení, kterými jsou například stojny pod zvednuté vozidlo. Všichni si musíme uvědomit, že ochrana před úrazy je dobrá investice, která se vždy každému vyplatí.

Autor: Josef Bača, specialista EHS, civop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.02.2023

Školení první pomoci

Velmi často diskutovaným tématem při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ročních prověrkách je školení první pomoci. Toto školení patří k jednomu z klíčových pro bezpečnost práce, pokud již nastane situace ohrožující zdraví zaměst...

15.01.2023

Systém bezpečné práce a pracovní systém

V jednom z minulých článků jsme psali o NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vešlo v účinnost dne 1. července 2022. Přímo do tohoto nařízení vlády se dostal požadavek na zpracování Syst...

15.12.2022

Kontrola klimatizace a větrání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velmi širokým oborem. Mimo jiné se zabývá i kontrolami a revizemi různých typů zařízení. Proto Vám přinášíme informaci týkající se klimatizace. Dne 15. října 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provoz...