Jak na úrazy 1

Jak na úrazy 1


Všechna pracoviště jsou místa s velkým nebezpečím úrazů, a to od těch nejméně závažných až ke smrtelným. Nejčastější příčinou pracovních úrazů bývá špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu, používání nebezpečných postupů práce, včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru. Další příčinou bývá ohrožení jinými osobami, tj. odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná nesprávná či nebezpečná jednání druhých osob. Nemůžeme pominout také příčinu nesprávné organizace práce a nedůsledné kontrolní  činnosti vedoucích pracovníků.


S předcházením úrazů a nemocí z povolání souvisí v podstatě všechny oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ale i ochrany životního prostředí, protože uprostřed všech těchto oblastí zájmu stojí člověk. Základními právními předpisy, které řeší tuto problematiku jsou Zákoník práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.


Každý pracovní úraz se musí zapsat do knihy úrazů a v případě, že následuje pracovní neschopnost delší než 3 dny, musí být vyplněn a do 5. dne následujícího měsíce odeslán formulář „Záznam o úrazu“. Odesílá se na Oblastní inspektorát práce, zdravotní pojišťovnu postiženého a pojišťovnu Kooperativa nebo Českou pojišťovnu, které zajišťují povinné pojištění na pracovní úrazy. Další kopii Záznamu obdrží postižený zaměstnanec a jeden záznam zůstane zaměstnavateli.


Nesmíme zapomenout, že zaměstnavatel musí přijmout opatření proti opakování se úrazu a popsat je v poslední části záznamu.


Autor: Josef Bača, specialista EHScivop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.01.2022

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště ...

15.12.2021

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (vět...

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. ...