Povinnost zpětného odběru pneumatik

Povinnost zpětného odběru pneumatik

Od začátku roku 2014 platí nová povinnost v oblasti zpětného odběru pneumati. Jedná se o zápis do Seznamu povinných osob zpětného odběru pneumatik. Tato povinnost vznikla na základě tzv. ekoauditové novely (č.169/2013 Sb. § 38, zákona č. 185/2001 Sb.), která je platná od 1. 10. 2013.

Zápis do Seznamu povinných osob se týká každé právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která pneumatiky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce (např. dovozci automobilů ze zahraničí nebo pneuservisy). Zápis se provádí na základě žádosti. Před odesláním žádosti je nutné splnit následující kroky:

  • Místo zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje výrobků, musí být zřetelně označená
  • Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele
  • Vztahuje se na všechny pneumatiky, bez ohledu na výrobní značku
  • Informace pro konečné uživatele – informace o možnostech zpětného odběru na jednotlivých odběrných místech, na webových stránkách, ...

Po splnění těchto podmínek zpracuje povinná osoba žádost o zapsání do Seznamu. Vždy je nutno uvést, kromě identifikačních údajů společnosti či osoby, značky pneumatik, které uvádí na trh, způsob odběru, přepravy a další způsob nakládání – využití či odstranění. Žádost se musí odeslat do 60 dní, ode dne prvního uvedení pneumatik na trh nebo prvního uvedení pneumatik na trh spolu s vozidlem, na Ministerstvo životního prostředí.

Po dodání žádosti na Ministerstvo životního prostředí proběhne do 30 dní zápis do Seznamu povinných osob.

Další novinkou v této oblasti je stanovení minimální úrovně zpětného odběru pneumatik. Minimální úroveň je stanovena ve výši 35 % za rok. To znamená 35% celkové hmotnosti uvedených pneumatik na trh, musí být zpětně odebráno. Tato povinnost se prokazuje každý rok ročním zprávou o plnění povinnosti za uplynulý kalendářní rok. Tato zpráva se letos poprvé podává pomocí systému ISPOP ministerstvu životního prostředí a to do 31. března.

Registrace povinné osoby probíhá pouze jednorázově a není příliš administrativně a časově náročná. Zpracování ročního výkazu o zpětném odběru vyžaduje odborné znalosti v oblasti odpadového hospodářství a registraci v systému ISPOP. Při nedodržení pravidel pro zpětný odběr pneumatik jako i ostatních výrobků spadající do kategorie zpětného odběru (oleje, akumulátory, elektrospotřebiče, baterie,...) může ČIŽP uložit pokuty ve výši až několika milionů korun.

Autor: Ing. Taťána Marková specialista EHS, civop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

01.06.2024

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného...

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o ...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku prác...

15.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chla...