Povinnost zpětného odběru pneumatik

Povinnost zpětného odběru pneumatik

Od začátku roku 2014 platí nová povinnost v oblasti zpětného odběru pneumati. Jedná se o zápis do Seznamu povinných osob zpětného odběru pneumatik. Tato povinnost vznikla na základě tzv. ekoauditové novely (č.169/2013 Sb. § 38, zákona č. 185/2001 Sb.), která je platná od 1. 10. 2013.

Zápis do Seznamu povinných osob se týká každé právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která pneumatiky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce (např. dovozci automobilů ze zahraničí nebo pneuservisy). Zápis se provádí na základě žádosti. Před odesláním žádosti je nutné splnit následující kroky:

  • Místo zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje výrobků, musí být zřetelně označená
  • Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele
  • Vztahuje se na všechny pneumatiky, bez ohledu na výrobní značku
  • Informace pro konečné uživatele – informace o možnostech zpětného odběru na jednotlivých odběrných místech, na webových stránkách, ...

Po splnění těchto podmínek zpracuje povinná osoba žádost o zapsání do Seznamu. Vždy je nutno uvést, kromě identifikačních údajů společnosti či osoby, značky pneumatik, které uvádí na trh, způsob odběru, přepravy a další způsob nakládání – využití či odstranění. Žádost se musí odeslat do 60 dní, ode dne prvního uvedení pneumatik na trh nebo prvního uvedení pneumatik na trh spolu s vozidlem, na Ministerstvo životního prostředí.

Po dodání žádosti na Ministerstvo životního prostředí proběhne do 30 dní zápis do Seznamu povinných osob.

Další novinkou v této oblasti je stanovení minimální úrovně zpětného odběru pneumatik. Minimální úroveň je stanovena ve výši 35 % za rok. To znamená 35% celkové hmotnosti uvedených pneumatik na trh, musí být zpětně odebráno. Tato povinnost se prokazuje každý rok ročním zprávou o plnění povinnosti za uplynulý kalendářní rok. Tato zpráva se letos poprvé podává pomocí systému ISPOP ministerstvu životního prostředí a to do 31. března.

Registrace povinné osoby probíhá pouze jednorázově a není příliš administrativně a časově náročná. Zpracování ročního výkazu o zpětném odběru vyžaduje odborné znalosti v oblasti odpadového hospodářství a registraci v systému ISPOP. Při nedodržení pravidel pro zpětný odběr pneumatik jako i ostatních výrobků spadající do kategorie zpětného odběru (oleje, akumulátory, elektrospotřebiče, baterie,...) může ČIŽP uložit pokuty ve výši až několika milionů korun.

Autor: Ing. Taťána Marková specialista EHS, civop@civop.cz

Navigace v kategoriiAktuality

CIVOP

Váš specialista pro outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Přejít na stránky společnosti

Aktuality

15.09.2023

Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou dány mnoha právními předpisy. Mezi těmito předpisy je vyhláška č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, která upravuje podrobnější požadavky na...

15.08.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis

Legislativní požadavek na přítomnost dokumentace ke všem zařízením existuje již nějakou dobu. Ovšem ne každý na něm tak úplně trval a téměř každé větší výrobní firmě nějaký ten dokument nebo návod k obsluze chybí. A když už je, tak není přeložen do českého jazyk...

15.05.2023

Osoba odpovědná za VTZ

S účinností nových právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení se znovuotevřela otázka jmenování odpovědných osob za vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Již dříve byl v legislativě pojem odpovědné osoby v obecné ro...